Priser

Her finner du en oversikt over våre priser.

 

PRISER PÅ TANNLEGEBEHANDLING 2024

Behandling Stykkpris
Undersøkelse med røntgenbilder med tann-rens 995
Røntgenbilde 140
Undersøkelse /Undersøkelse akutt 550
Rens med ultralyd og puss med air-flow 900
Bedøvelse/anestesi 160
Hygienetiltak 155/170 (kirurgisk)
Tannfarget fylling Stykkpris
1 flate 1200
2 flate 1.480
3 flate 1.620
Rotfylling Stykkpris
Fortenner/ 1 kanal 3.400
Liten jeksel / 1 – 2 kanaler 3.900
Jeksel/ 3 kanaler 4.400
Kirurgisk Behandling Stykkpris
Ukomplisert tanntrekking 1100
Komplisert tanntrekking 1.930
Diverse Stykkpris
Systematisk behandling av periodontitt 820
Krone inkludert tanntekniker 6.600
Tannbleking (hjemmebleking) 3.500
Bittskinne (hard) inkludert tanntekniker 1.800
Ikke møtt til time eller avbestilte senere enn 24 timer før avtale (uavhengig av årsak) 500 pr. 30 minutter

Det anbefales at man får undersøkt tenner og munnhule hos tannlege eller tannpleier regelmessig. Hvor ofte varierer fra person til person, men for de fleste vil en gang i året være nok.

Helfo – Stønad til tannlegebehandling

I Norge har man krav på gratis tannbehandling ut året man fyller 18. De neste to årene får man 75 % rabatt om man går til offentlig tannklinikk. Etter dette må man som hovedregel dekke utgiftene til tannbehandling selv. Det finnes likevel enkelte tilstander og diagnoser som utløser støtte til tannbehandling via folketrygden. Vi har direkteoppgjør med HELFO, slik at du bare betaler en egenandel når du utfører behandling som er refusjonsberettiget. Dersom du har rettigheter for refusjon fra HELFO

 

Dersom man lurer på om man oppfyller kravene for støtte, bør man spørre tannlegen sin. Det er tannlegen som vurderer om vilkårene for støtte til tannbehandling er oppfylt, men det kan også behøves dokumentasjon fra lege eller annen relevant spesialitet for at refusjonen skal gjelde.

HELFO gir stønad til tannbehandling etter fastsatte takster. Vær oppmerksom på at tannlegens pris oftest er høyere enn folketrygdens takster, og at det da blir et mellomlegg som man alltid må betale selv.

Om man ønsker mer informasjon om støtte til tannbehandling, bør dette tas opp med tannlegen. Alternativt kan man besøke HELFOs hjemmesider for mer utfyllende informasjon.