Informasjoner til nye pasienter

Timebestilling 
Det kan være forskjellige årsaker til at nye pasienter bestiller time hos oss. Det kan være behov for en rutinekontroll eller det kan ha oppstått en eller annen akuttsituasjon. Når vi tar i mot timebestilling spør vi hva det gjelder og hvilke ønsker og behov du har.

Helseopplysninger 
Når vi bli enige om en tid ber vi deg om å møte 10 minutter før for å fylle ut et skjema med de helse- og personopplysningene vi må om deg. Nyere forskning viser at tann-/munnhelsen har en nær sammenheng med generell helse, og derfor er det viktig for oss å få nøyaktige opplysninger om medisinbruk, sykdommer osv. Noen sykdommer kan gi mulighet for trygderefusjon ved tannbehandling, så det er viktig at vi får så nøyaktige opplysninger som mulig.

Førstegangs rutinekontroll 
Ved en førstegangs rutinekontroll brukes tiden til å bli kjent med deg og forhold i munnen din. Det utføres en inspeksjon av munn og tenner, det tas røntgenbilder (OPG tar man gjerne ved første besøk og senere omtrent hvert femte år.), og hvis tiden strekker til utføres en tannrens. Hvis det oppdages behov for behandling avtales ny tid for dette.

Pasientinformasjon

Hvis det avdekkes forhold i din munn som gjør at det er behov for behandling vil vi gi deg informasjon om dette ved å vise røntgenbilder, bilder, modeller, tegninger, videosnutter eller annet informasjonsmateriale som kan forklare hva problemet og behandlingen består i. Vi kan også gi deg skriftlig informasjon i form av brosjyrer som du kan ta med deg hjem.

Behandlingsplan og kostnadsoverslag 
Enten du har behov for mindre eller større behandling vil vi gi deg en behandlingsplan og et detaljert kostnadsoverslag skriftlig. Dette overslaget vil fortelle omtrent hva kostnaden vil bli totalt. Et behandlingsbehov/-omfang kan ofte være vanskelig å fastslå i detalj før behandlingen starter, men vi ønsker å gi deg et så nøyaktig bilde som mulig av hva kostnadene vil bli. Ved større behandlinger med stor kostnad er det mulig å inngå avtale om en avbetalingsordning. Spør oss om dette.

Betalingsrutiner 
Vi tar i mot betaling med kort eller kontant, og vi tar i mot betaling etter hvert besøk. Du kan benytte både VISA og Mastercard, i tillegg til vanlig bankkort.

Avbestilling av time 
Avbestilling av time må skje minst 24 timer i forveien (virkedager). Timer som avbestilles for sent, eller hvis pasient ikke møter til timen, belastes etter timetakst. Vi har denne praksis fordi ubenyttet tid medfører et betydelig økonomisk tap da lønnet personale og kostbart utstyr blir stående uvirksomt i denne tiden.